Straks 100 år!


20. november 1920 er korpsets offisielle stiftelsesdato. Alvøens Musikforening (som det opprinnelig het) har røtter helt tilbake til 1890-tallet med spirer fra lokale sangforeninger som vokste frem fra det da varierte foreningslivet i Alvøen på slutten av 1800-tallet.


Alvøens Sangforening ble opprinnelig stiftet som en kvartett i 1867, med Jan H. Fasmer som

instruktør, men ble etter hvert utvidet til 20 medlemmer. Alvøens Sangforening hadde som formål å være “en Hygge og Adspredelse for Stedet”.


Etter noen nedleggelser av sangforeninger, stifting av nye og innslag av diverse blåse og

Sangforeningen ble Alvøens musikkforening som vi kjenner den i dag stiftet høsten 1920.


Det var Lars Slettebakken som tok initiativ til en ny musikkforening i Alvøen. Han samlet sammen flere av de tidligere medlemmene fra den gamle foreningen. Disse var Gabriel Gabrielsen, Bernhard Olsen, V. Nordahl, Edvard Larsen, Ingvald Jacobsen og Olaf Olufsen. I tillegg fikk han med seg nybegynnere som Rolf Amundsen, Alfred Nilsen, Hjalmer Andersen, Alf Larsen, Arthur Ingebrigtsen, Lars Olsen og Sigvald Monsen. 


Korpset rekrutterte naturlig nok sine medlemmer fra bedriftene i Alvøen: Alvøens Papirfabrik AS, Kongshavn Lim- og Mineralnæringsfabrik AS, Alvøens Landhandel, Alvøens Bakeri og Alvøens Sparebank. Det antas at de nevnte bedrifter i 1920 utgjorde omtrent 150 arbeidsplasser. Etter krigen - på slutten av 1940 tallet - kom de første medlemmene som ikke hadde tilknytting til bedriftene i Alvøen. De fleste medlemmene bodde i Alvøen, resten i umiddelbar nærhet som Drotningsvik, Breivik, Godvik og Håkonshella. AMF av 1920 var en mannsdominert forening, først i november 1967 kom det første kvinnelige medlem - Marit Fosse. Første kvinnelige styremedlem - Signe Anderssen - ble valgt som sekretær på årsmøtet 03.09.1969.


ØVINGSLOKALER

Alvøens musikkforening har mye av sin historie og identitet fra Alvøens Forsamlingslokale (Alvøveien 158), også kjent som “Lokalet”. Dette var øvingslokale helt fra 1920, kun med et par midlertidige opphold andre steder. I krigsårene i sløydsalen i Alvøen Gamle Skoles som lå ved Stemmen; fra 1945 til 1970 i Lokalet, for så noen år i gymsalen på Alvøen Skole, før de i 1982 var tilbake i Lokalet igjen. Alvøens musikkforening inngikk da en 25-årig leieavtale med Alvøens Papirfabrik AS. Leiekostnadene var symbolsk. Avtalen innebar at musikkforeningen fikk ansvaret for å oppgradere og vedlikeholde bygningen samt å drifte utleieforholdet i 25 år. 25 år ble til 29, for i mars 2016 flyttet korpset fast øvingslokale til Kultursalen på Vannkanten, og her finner du oss hver tirsdag kl. 19 - 22.DIRIGENTER

1920 - 1923 Johan Martinessen

1923 - 1933 Fritz Müller

1933 - 1938 Wilhelm Hansen

1938 - 1940 Fritz Hoffmann

1941 - 1945 Henry Gloppen

1945 - 1948 Brynjulf Totland

1948 - 1968 Emil Baresel

1968 - 1969 Jürgen Broll

1969 - 1986 Terje Færstad

1986 - 1987 Bernt Friis Thomassen

1987 - 1990 Pål Jøsok

1990 - 1992 Bjørn Tore Hummelsund

1992 - 1995 Jan L. Jacobsen

1995 - 1996 Stein Åge Sørlie

1996 - 1996 Frode Rydland

1996 - 2000 Steffen Blindheim

2000 - 2005 Knut Riser

2005 - Bengt Florvåg