Historie

Over 100 år!

20. november 1920 er korpsets offisielle stiftelsesdato. Alvøens Musikforening (som det opprinnelig het) har røtter helt tilbake til 1890-tallet med spirer fra lokale sangforeninger som vokste frem fra det da varierte foreningslivet i Alvøen på slutten av 1800-tallet.

Alvøens Sangforening ble opprinnelig stiftet som en kvartett i 1867, med Jan H. Fasmer som instruktør, men ble etter hvert utvidet til 20 medlemmer. Alvøens Sangforening hadde som formål å være “en Hygge og Adspredelse for Stedet”.

Etter noen nedleggelser av sangforeninger, stifting av nye og innslag av diverse blåse og Sangforeningen ble Alvøens musikkforening som vi kjenner den i dag stiftet høsten 1920.

Det var Lars Slettebakken som tok initiativ til en ny musikkforening i Alvøen. Han samlet sammen flere av de tidligere medlemmene fra den gamle foreningen. Disse var Gabriel Gabrielsen, Bernhard Olsen, V. Nordahl, Edvard Larsen, Ingvald Jacobsen og Olaf Olufsen. I tillegg fikk han med seg nybegynnere som Rolf Amundsen, Alfred Nilsen, Hjalmer Andersen, Alf Larsen, Arthur Ingebrigtsen, Lars Olsen og Sigvald Monsen.

 Korpset rekrutterte naturlig nok sine medlemmer fra bedriftene i Alvøen: Alvøens Papirfabrik AS, Kongshavn Lim- og Mineralnæringsfabrik AS, Alvøens Landhandel, Alvøens Bakeri og Alvøens Sparebank. Det antas at de nevnte bedrifter i 1920 utgjorde omtrent 150 arbeidsplasser. Etter krigen - på slutten av 1940 tallet - kom de første medlemmene som ikke hadde tilknytting til bedriftene i Alvøen. De fleste medlemmene bodde i Alvøen, resten i umiddelbar nærhet som Drotningsvik, Breivik, Godvik og Håkonshella. AMF av 1920 var en mannsdominert forening, først i november 1967 kom det første kvinnelige medlem - Marit Fosse. Første kvinnelige styremedlem - Signe Anderssen - ble valgt som sekretær på årsmøtet 03.09.1969.

ØVINGSLOKALER
Alvøens musikkforening har mye av sin historie og identitet fra Alvøens Forsamlingslokale (Alvøveien 158), også kjent som “Lokalet”. Dette var øvingslokale helt fra 1920, kun med et par midlertidige opphold andre steder. I krigsårene i sløydsalen i Alvøen Gamle Skoles som lå ved Stemmen; fra 1945 til 1970 i Lokalet, for så noen år i gymsalen på Alvøen Skole, før de i 1982 var tilbake i Lokalet igjen. Alvøens musikkforening inngikk da en 25-årig leieavtale med Alvøens Papirfabrik AS. Leiekostnadene var symbolsk. Avtalen innebar at musikkforeningen fikk ansvaret for å oppgradere og vedlikeholde bygningen samt å drifte utleieforholdet i 25 år. 25 år ble til 29, for i mars 2016 flyttet korpset fast øvingslokale til Kultursalen på Vannkanten, og her finner du oss hver tirsdag kl. 19 - 22.  

Dirigenter

År Navn
1920 - 1923Johan Martinessen
1923 - 1933Fritz Müller
1933 - 1938Wilhelm Hansen
1938 - 1940Fritz Hoffmann
1941 - 1945Henry Gloppen
1945 - 1948Brynjulf Totland
1948 - 1968Emil Baresel
1968 - 1969Jürgen Broll
1969 - 1986 Terje Færstad
1986 - 1987 Bernt Friis Thomassen
1987 - 1990 Pål Jøsok
1990 - 1992 Bjørn Tore Hummelsund
1992 - 1995 Jan L. Jacobsen
1995 - 1996 Stein Åge Sørlie
1996 - 1996 Frode Rydland
1996 - 2000 Steffen Blindheim
2000 - 2005 Knut Riser
2005 - Bengt Florvåg
Søk
Driftes av Styreportalen AS